August 24, 2010

Gorgeous


July 2010, Exarcheia, Athens

Nikon F2