November 12, 2013

Hadrian


Exarcheia, Athens, April 2013